Nakládání s odpady

Od roku 2009 se společnost KTS EKOLOGIE zabývá výhradně nakládáním s odpady, tedy přepravou, zpracováním a možným využitím. Poskytujeme svozové služby, které jsou maximálně šetrné k místnímu životnímu prostředí.

Svoz a likvidace komunálního odpadu
– svážíme všechny druhy typizovaných popelnic
Svoz a recyklace separovaného odpadu
– dbáme na ekologické zpracovaní recyklovatelného odpadu
Svoz objemného odpadu
– pravidelně přistavujeme velkoobjemové kontejnery
Svoz nebezpečného odpadu
– zajišťujeme mobilní svoz, vážení i evidenci dle konkrétních potřeb

Kde působíme

 Mapka středisek Tišnovsko KAHAN Ivančicko Židlochovicko

Tišnovsko

Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady. Svoz, přeprava a zpracování odpadů v členských obcích.

KTS Ekologie s. r. o.
Provozovna Tišnov:
Wagnerova 1543
666 01 Tišnov

Ivančicko

Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady. Svoz, přeprava a zpracování odpadů v členských obcích.

KTS Ekologie s. r. o.
Hutní osada 14
664 84 ZASTÁVKA

Židlochovicko

Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady. Svoz, přeprava a zpracování odpadů v členských obcích.

KTS Ekologie s. r. o.

KAHAN

Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady. Svoz, přeprava a zpracování odpadů v členských obcích.

KTS Ekologie s. r. o.
Provozovna Rosice:
Zastávecká 1030
665 01 Rosice