Provozování sběrných dvorů

Sběrný dvůr je zařízení k nakládání s odpady, které je provozováno na základě souhlasu Krajského úřadu, kam občané nebo firmy odkládají odpad, který nepatří do běžných popelnic a kontejnerů. Jde často o objemný nebo nebezpečný odpad. Občané mohou ukládat odpady zdarma nebo za úplatu, záleží na pravidlech dané obce. Firmy a podnikatelé mohou odevzdávat odpady pouze za úplatu podle stanoveného ceníku.

Provozování takovéhoto zařízení je spojeno s dobrou znalostí zákonných předpisů a řadou administrativních úkonů. Naše společnost Vám nabízí kompletní zajištění provozu sběrného dvora tak, aby obec byla zbavena zbytečné administrativní zátěže.

V současné době provozujeme sběrný dvůr pro město Tišnov, Bílovice nad Svitavou, Dolní Kounice

Líbí se Vám naše služby? Chtěli byste taky takové?

Konec skládkování v ČR