O firmě

Společnost KTS EKOLOGIE s. r. o. založily v roce 2009 obce sdružené v mikroregionu KAHAN, ke kterým se v průběhu uplynulých let přidaly i další obce z mikroregionů Ivančicko, Židlochovicko a Tišnovsko.

Většina firem v oblasti odpadového hospodářství působících na území České republiky jsou velké nadnárodní korporace, kde je zisk na prvním místě a řadový klient má pramalou šanci ovlivnit to, kam celá společnost směřuje. A vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství je jednou z hlavních služeb pro občana, kterou obec či město zajišťuje, je pro obec zásadní výběr správného profesionálního partnera.

Pokud se nedaří najít takového partnera mezi již existujícími svozovými společnostmi, jedinou možnou cestou je vybudovat si vlastní svozovou firmu, která zajistí efektivní nakládání s odpadem na území obcí a zároveň sníží jejich náklady na odpadové hospodářství. Rozhodnutí zástupců obcí, založit si vlastní společnost pro svoz a likvidaci odpadu, se záhy ukázalo jako správné a přínosné. Jednotlivé obce mají přímý vliv na veškeré dění v oblasti nakládání s odpadem na svém území a spolurozhodují o rozvoji a směřování společnosti.

Společnost KTS EKOLOGIE je vlastněna výhradně obcemi Jihomoravského kraje, bez účasti jakéhokoliv jiného podnikatelského subjektu. Jednatelé a členové dozorčí rady jsou voleni pouze ze zástupců obcí a tedy obce a potažmo jejich občané mohou získávat informace o fungování společnosti, kontrolovat její hospodaření nebo navrhovat inovace v odpadovém hospodářství.

V současné době společnost KTS EKOLOGIE provozuje vlastní kompostárnu, třídicí linku na plastový odpad a několik sběrných dvorů pro obce.

Již od svého vzniku poskytuje KTS EKOLOGIE služby také živnostníkům, malým i velkým firmám působících v Jihomoravském kraji. Stejně jako u obcí, tak i u podnikatelů je naším krédem spolehlivost a individuální přístup.

Konec skládkování v ČR