Nápojový karton

Nápojové kartony, také označovány jako tetrapaky, se skládají z kartonu, PE fólie a hliníku. Pomocí speciálního technického postupu jsou jednotlivé vrstvy odděleny a využívají se jako druhotná surovina k dalšímu zpracování. Z části se tento vytříděný odpad zpracovává na nábytkové desky nebo slouží k výrobě stavebních desek.

Nápojový karton je možné dávat jak do kontejnerů přímo na to určených – černé s oranžovým víkem –, tak do žlutých kontejnerů na plast. Ty jsou pak vytříděny na třídicích linkách.

A co patří do kontejnerů na nápojový karton?

  • Kartony od mléka, šťáv, vín a hotových omáček

A co nepatří do kontejnerů na nápojový karton?

  • Hliník
  • Zbytky nápojů a potravin

Recyklační značky nápojových kartonů

Konec skládkování v ČR