Nakládání s nebezpečným odpadem

Nebezpečný odpad je takový, který má některou z nebezpečných vlastností jako je žíravost, výbušnost, hořlavost, toxicita a další. Jedná se např. o vyjetý motorový olej nebo olejové filtry, znečištěné hadry, plechovky od barev, zbytky kyselin, zásad nebo jiných chemikálií, odpadní ředidla a barvy či zdravotnický odpad.

Mezi nebezpečný odpad patří také vyřazené elektrické spotřebiče a zářivky, ty jsou ale přebírány v rámci zpětného odběru a nejsou tedy odpadem. Pro naše klienty zajišťujeme i služby zpětného odběru.

Naše společnost je schopná pro Vás zajistit mobilní svoz speciálními svozovými prostředky dle Vašich požadavků. Poskytujeme tyto služby jak pro obce, tak pro podnikatele.

Máte-li zájem využít jakoukoli námi nabízenou službu, neváhejte nás kontaktovat. Obratem Vám sdělíme bližší informace i konkrétní cenovou kalkulaci.

Líbí se Vám naše služby? Chtěli byste taky takové?

Konec skládkování v ČR