Legenda

Město svozu
Městský úřad
Sběrný dvůr
Sběrný bod