Kovy a kovové obaly

Odpadní železo, železný šrot, hliník a barevné kovy jsou také důležitou průmyslovou surovinou. Je možné je třídit buď do speciálních kontejnerů umístěných na sběrných hnízdech, nebo i do kontejnerů s jinou druhotnou surovinou (např. s plastem). Jestli můžete do žlutých kontejnerů odkládat také kovy, zjistíte z označení jednotlivých kontejnerů, kde musí být uvedeno, že je možné vkládat i drobné kovy. K jejich vytřídění poté dojde na dotřiďovací lince. Menší kovové předměty je možné odkládat i do nádob s komunálním odpadem, přičemž k jejich vytřídění dojde až po energetickém využití odpadu z popela magnetickými separátory. Větší kusy je pak nutné odevzdat ve sběrném středisku odpadů nebo v nejbližším kovošrotu.

Obaly z bílých plechů je možné ze 100 % libovolně zpracovat na nové obaly nebo jiné plechové díly. Také hliník je bezezbytku znovu použitelný. Po vstupní přípravě kovových materiálů je tento materiál roztaven, odlit a válcován – tímto způsobem vznikají nové produkty jako např. hliníkový plech. Kovový šrot a zbytky kabelů jsou ve zpracovatelských firmách tříděny, následně jsou z nich odstraněny škodlivé látky a jsou znovu separovány na jednotlivé druhy. Připravené a roztříděné materiály se taví při teplotách 1 700 °C v kovohutích, aby z nich vznikl nový kovový produkt.

A co patří do kontejnerů na kov?

 • Nápojové plechovky
 • Kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víka
 • Konzervy
 • Alobal
 • Hliníková víčka od mléčných produktů
 • Hliníkové obaly od potravin

A co nepatří do kontejnerů na kov?

 • Nápojové kartony
 • Spreje se zbytky obsahu
 • Obaly z barev, laků se zbytky obsahu
 • Elektrozařízení
 • Zaolejované kovové díly
 • Baterie

  Recyklační značky kovových obalů

  Konec skládkování v ČR