Gastroodpad

Dle § 58 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 299/2003 Sb. nesmí být kuchyňské zbytky využívány na zkrmování. Odpad živočišného původu z kuchyní a stravoven nepatří ani do černých popelnic. Co s ním tedy? Při odděleném sběru je gastroodpad surovinou, kterou je možno přeměnit prostřednictvím bioplynových stanic na energii a hnojivo.

KTS EKOLOGIE Vám zajistí profesionální svoz těchto odpadů. Protože gastroodpad podléhá rychle rozkladu, je nutno pro jeho sběr použít speciálních nádob.

Zajistíme pro Vás:

  • Dodání speciálních nádob na tento druh odpadu.
  • Pravidelný vývoz a zajištění využití gastoodpadu na bioplynové stanici.
  • Nádoby po svozu budou vždy vymyté a desinfikované.

Máte-li zájem využít tuto námi nabízenou službu, neváhejte nás kontaktovat. Obratem Vám sdělíme bližší informace i konkrétní cenovou kalkulaci.

Konec skládkování v ČR