Adresné odpadové hospodářství obce

V návaznosti na očekávané změny v legislativě, plánovanému zákazu skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu od roku 2024 a navyšování poplatků za jeho likvidaci, se snažíme připravit naše klienty na tyto změny tak, aby jejich náklady na odpadové hospodářství nerostly. Jednou z cest, která se osvědčila, je adresné odpadové hospodářství. Jednotlivé nádoby/pytle, které mají občané přímo u svých domů, jsou označeny identifikátory, které umožňují obci či městu mít přesný přehled o tom, kolik která domácnost produkuje odpadu. Tím může obec identifikovat možné zneužívání obecního systému ze strany podnikatelů nebo přesněji zacílit na propagaci třídění odpadů.

Nabízíme Vám:

  • Analýzu současného stavu odpadového hospodářství obce/města.
  • Návrh optimálního řešení odpadového hospodářství obce včetně možné motivace občanů k třídění apod.
  • Návrh vhodných zdrojů financování úpravy systému OH obce (dotace, PPP projekty apod.).

V případě, že se adresné odpadové hospodářství spojí s odvozem tříděných odpadů přímo od občanů, klesají náklady obce na odpady a roste příspěvek autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Konec skládkování v ČR