Služby

Zprávy z KTS Ekologie s.r.o.

SZÚ vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami (tj. roušky, ústenky, respirátory, rukavice) v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech a ve firmách

Domácnosti bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  •  Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • další pokyny najdete v článku...

Každá domácnost, která si přeje mít svoji nádobu vyprázdněnou, by se měla řídit určitými pravidly. Je jich třeba k tomu, aby svoz odpadu probíhal hladce, v určených termínech a v souladu se zákonem. Pracovníci svozové společností nesmí vstupovat na soukromé pozemky občanů, proto je třeba mít nádobu patřící k rodinnému domu nachystanou v tomto smyslu. Nejlépe by měla stát co nejblíže ke komunikaci a postavená tak, aby bylo jasné, že ji pracovníci mají vyprázdnit (neměla by tedy být za brankou, v ohrádce, ve výklenku apod.) Popelnice nesmí být uzamčená, přivázaná či jinak zajištěná.

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může KTS Ekologie nakoupit velkoobjemové kontejnery, které jsou určené na tříděné odpady pocházející z obcí. Kontejnery jsou určeny výhradně pro svoz papíru, plastu, biologicky rozložitelného odpadu a objemného odpadu.

Reference

Tišnov – třídící hala a sběrný dvůr

Veverské Knínice – kompostárna

Rosice svoz odpadu

Zastávka – sídlo společnosti

Konec skládkování v ČR