Služby

Zprávy z KTS Ekologie s.r.o.

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může KTS Ekologie nakoupit velkoobjemové kontejnery, které jsou určené na tříděné odpady pocházející z obcí. Kontejnery jsou určeny výhradně pro svoz papíru, plastu, biologicky rozložitelného odpadu a objemného odpadu.

Reference

Tišnov – třídící hala a sběrný dvůr

Veverské Knínice – kompostárna

Rosice svoz odpadu

Zastávka – sídlo společnosti

Konec skládkování v ČR